tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Dotace z rozpočtu JMK

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2019

Název programu:

Individuální dotace JMK 2019

Výše poskytnuté dotace:
500 000Kč

Název akce:
„Zbýšov – bezpečnost silnic III. tř. – bezbariérový přístup a bezpečné autobusové zastávky.“

Popis projektu:

Dotace byla využita na stavební práce ve čtvrtích Sička a Anenská (Zbýšov) související s výstavbou autobusových zálivů pro vozidla hromadné dopravy IDS JMK, podél krajské komunikace III tř. V rámci projektu došlo k vytvoření autobusových zálivů a bezbariérové zpřístupnění autobusových zastávek pro invalidní občany. Zároveň byla znatelně zvýšena bezpečnost cestujících a zlepšena dopravní situace v místech realizace. Byla zajištěna vyšší bezpečnost zejména u dětí dojíždějících do školních zařízení.

Akce byla realizovaná v souladu s předloženým projektovým záměrem.

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017

Název programu:
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020

Účel programu:
Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Název akce:
„Nákup nových třívrstvých zásahových obleků – etapa II a pořízení resuscitačního kyslíkového přístroje pro zásahy s AED“

Popis projektu:

Dotace byla v roce 2017 použita na pořízení 11-ti kusů třívrstvých hasičských zásahových kabátů FIREMAN TIGER PLUS a 11ti kusů třívrstvých hasičských zásahových kalhot FIREMAN TIGER PLUS. Tj. celkem 11 ks zásahových kompletů pro 11 členů JSDH Zbýšov JPO III/2.

Dále byl pořízen kyslíkový resuscitační přístroj pro zásahy s AED – AEROtreat (2L kyslíková tlaková láhev s vypouštěcím ventilem, redukční ventil MEDISELECT II)