tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Hlášení 10. 1. 2018

Starosta města Zbýšova oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb je pro volební okrsek č. 1 místnost v ZŠ na Masarykově ulici, pro volební okrsky č. 2 a 3 místnosti v ZŠ na ulici J. A. Komenského 473. Rozdělení ulic a čísel popisných do okrsků zůstává beze změny.

Voličem pro volbu prezidenta ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, t. j. 13.01.2018, dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči byly dodány hlasovací lístky v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, MěÚ Zbýšov (tel. 546 431 226 nebo 546 431 592) a ve dnech volby OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.

Každý volič si může v úředních hodinách na MěÚ Zbýšov, evidence obyvatel, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů MěÚ Rosice kontaktní na tel. č. 732 349 236. Více na vývěsce MěÚ.

 

Oznamujeme občanům ordinační dobu pohotovosti v letošním roce.

Dospělí:

NsP Ivančice, tel.: 546 439 630

Po – Pá         16:00 – 22:00 hod.

So, Ne, svátky 8:00 – 20:00 hod.

Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 17, tel.: 545 538 538

Po – Pá         17:00 – 7:00 hod.

So, Ne, svátky nepřetržitě 

Děti:

FDN Brno, Černopolní 8, tel.: 532 234 935

Po – Pá         15:30 – 7:00 hod.

So, Ne, svátky nepřetržitě 

Stomatologie:

Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421

Po – Pá         18:00 – 24:00 hod.

So, Ne, svátky 8:00 – 20:00 hod. 

Lékárna Brno, Koliště 47, tel.: 545 424 815

nepřetržitě     nepřetržitě

Více na vývěsce MěÚ.

 

Dům Zdraví Zastávka sděluje, že MUDr. Valeš nebude ordinovat v pátek 12. ledna, zástup MUDr. Kuderová, 7:00 – 12:00 hod.

9. 1. 2018 zahájil činnost gynekolog MUDr. Kuczman. Ordinuje vždy v úterý a čtvrtek od 7:15 do 13:00 hod. v ordinaci v prvním patře Zdravotního střediska ve Zbýšově.Přebral pacientky Dr. Šťastného a registruje nové. Vyzývá všechny ženy k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví. Využijte krátké čekací doby v prvních ordinačních dnech.

 

Česká pošta Zbýšov nabízí brigádu na přepážce formou Dohody o pracovní činnosti jako zástup za dovolenou a nemoc a také nabízí místo uklízečky rovněž formou Dohody o pracovní činnosti. Bližší informace na tel. č. 954 365 271 nebo přímo na poště.

 

Městské kulturní centrum Zbýšov pořádá v sobotu 27. ledna zájezd do slovenských termálních lázní Velký Meder. Cena za dopravu 350 Kč, vstupné hrazeno individuálně – cca 9,5 EUR na osobu, děti 6,5 EUR. Přihlášky v kanceláři MKC nebo na tel.: 604 481 510.

 

Skupina orientálních tanečnic IRIS vás srdečně zve na novoroční zábavu, která se bude konat tuto sobotu 13. ledna v 18:00 hod. v Hornickém domě ve Zbýšově. Hraje skupina Bobrmen Zbraslav a hosté. Bohatý program a losování o ceny zajištěno, vstupné 60 Kč. Přijďte strávit večer s orientem a dobrou zábavou. Rezervace na telefonu 733 667 075.