tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Hlášení 10. 7. 2018

Dům Zdraví Zastávka oznamuje, že neurologická ambulance neordinuje ve dnech 10. – 27. července.

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Rosice se obrací na všechny vlastníky lesa s následující výzvou: Z důvodu přetrvávajících mimořádně nepříznivých klimatických podmínek dochází v lesních porostech k dalšímu velkému rozvoji kůrovců, což dále vytváří nebezpečí šíření kůrovcové kalamity. Nadále je proto potřeba provádět důsledné kontroly lesních majetků za účelem zjištění výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci, a to v intervalu minimálně každých 10 – 14 dnů. K ochraně proti uvedeným škůdcům je nutné likvidovat pro kůrovce atraktivní dřevo (vývraty, oslabené a usychající jedince), zejména pak průběžně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevo již kůrovci napadené (nejlépe okamžitým vytěžením a odvozem stromů z lesa, popř. provést chemické ošetření nebo odkornění a spálení kůry). Je nezbytně nutné, aby vlastníci lesů postupovali i podle pokynů svých odborných lesních hospodářů. Více na vývěsce MěÚ.

 

Pojízdná prodejna porcovny masa z  Miroslavi bude zítra tj. ve středu 11. července v našem městě nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního a vepřového masa, poctivých maso-uzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne zítra od 11:35 do 11:55 hod. na Poustkách.

 

Soukromý prodejce bude dnes v době od 15:00 do 15:45 hod. u kina prodávat: borůvky – ½ l za 45 Kč, broskve – 35 Kč/kg, nové brambory – 10 Kč/kg, okurky nakladačky – 24 Kč/kg, zelí, brokolici, papriky, rajčata a další zeleninu a ovoce.