tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Hlášení 11. 1. 2018

Starosta města Zbýšova oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb je pro volební okrsek č. 1 místnost v ZŠ na Masarykově ulici, pro volební okrsky č. 2 a 3 místnosti v ZŠ na ulici J. A. Komenského 473. Rozdělení ulic a čísel popisných do okrsků zůstává beze změny.

Voličem pro volbu prezidenta ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, t. j. 13.01.2018, dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Každému voliči byly dodány hlasovací lístky v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, MěÚ Zbýšov (tel. 546 431 226 nebo 546 431 592) a ve dnech volby OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.

Každý volič si může v úředních hodinách na MěÚ Zbýšov, evidence obyvatel, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů MěÚ Rosice kontaktní na tel. č. 732 349 236. Více na vývěsce MěÚ.

 

Dům Zdraví Zastávka sděluje, že MUDr. Valeš nebude ordinovat zítra tj. v pátek 12. ledna, zástup MUDr. Kuderová, 7:00 – 12:00 hod.

 

9. 1. 2018 zahájil činnost gynekolog MUDr. Kuczman. Ordinuje vždy v úterý a čtvrtek od 7:15 do 13:00 hod. v ordinaci v prvním patře Zdravotního střediska ve Zbýšově.Přebral pacientky Dr. Šťastného a registruje nové. Vyzývá všechny ženy k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví. Využijte krátké čekací doby v prvních ordinačních dnech.

 

Česká pošta Zbýšov nabízí brigádu na přepážce formou Dohody o pracovní činnosti jako zástup za dovolenou a nemoc a také nabízí místo uklízečky rovněž formou Dohody o pracovní činnosti. Bližší informace na tel. č. 954 365 271 nebo přímo na poště.

 

Myslivecký spolek Háje Zbýšov pořádá příští sobotu 20. ledna v 20:00 hod. v sále Hornického domu Zbýšov tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje hudba Orfeus, je zajištěna zvěřinová i věcná tombola. Předprodej vstupenek u p. Šutriepky, ul. 9. května 151. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Skupina orientálních tanečnic IRIS vás srdečně zve na novoroční zábavu, která se bude konat tuto sobotu 13. ledna v 18:00 hod. v Hornickém domě ve Zbýšově. Hraje skupina Bobrmen Zbraslav a hosté. Bohatý program a losování o ceny zajištěno, vstupné 60 Kč. Přijďte strávit večer s orientem a dobrou zábavou. Rezervace na telefonu 733 667 075.

 

Hokejové družstvo Lokomotiva Zbýšov sehraje v sobotu 13. ledna v 12:20 hod. na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou další zápas s hokejovým týmem Rešic. Všichni příznivci ledního hokeje jsou srdečně zváni.