tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Hlášení 3. 1. 2019

Vážení spoluobčané, letos se koná v celé České republice již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. V našem městě budou tříkráloví koledníci navštěvovat domácnosti tuto sobotu 5. ledna. Všichni tak máme příležitost začít rok 2019 dobrým skutkem.

Tříkrálová sbírka pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží především pro pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám v nouzi a dalším jinak sociálně slabým skupinám lidí, ke zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb, poskytovaných oblastní charitou, v případě živelných katastrof i na humanitární pomoc v České republice i v zahraničí.

Pro případ, že by někoho koledníci nenavštívili nebo nezastihli doma a chtěl předat peníze do sbírky, bude ještě během pondělí k dispozici zapečetěná pokladnička na MěÚ v kanceláři tajemnice.

Upřímně děkujeme všem, kteří se rozhodnou jakýmkoliv způsobem podle vlastního uvážení a možností podpořit charitní dílo.

Všechny koledníky upozorňujeme, že sraz je v sobotu 5. ledna v 8:30 hodin v Městském kulturním centru na Jiráskově ulici.

 

Sdělujeme občanům, že první termín svozu plastů pracovníky městského úřadu je zítra tj. v pátek 4. ledna a první termín svozu papíru je příští pátek 11. ledna. Ostatní termíny svozu odpadů jsou k dispozici na pokladně a vývěsce městského úřadu.

Žádáme občany, aby při třídění odpadů v plné míře využívali žluté pytle na plasty a modré pytle na papír, neboť kapacita velkoobjemových kontejnerů nedostačuje. Děkujeme za pochopení.

 

Vodárna Zbýšov oznamuje, že provádí odpisy vodoměrů bytových družstev, rodinných domů ve Zbýšově, bytů SBD Réna Zbýšov, Zakřany, firem a podnikatelů Zbýšov, Zakřany, škol a bytů MěÚ. Žádáme obyvatele rodinných domů, kteří mají umístěny vodoměry v uzavřených prostorách a nebudou v době opisování k zastižení, aby stav vodoměru nahlásili na tel. č. 515 532 896 nebo 602 735 664, případně napsali na dodaný lístek a ten zaslali do kanceláře Vodárny. Termín vybírání vodného bude oznámen místním rozhlasem.

 

Skupina orientálních tanečnic IRIS vás srdečně zve na Novoroční zábavu, která se bude konat příští sobotu 12. ledna od 17:00 hod. v Hornickém domě ve Zbýšově. Zahraje skupina Sagitta, vstupné 80 Kč, losování o ceny, občerstvení zajištěno. Přijďte strávit večer s orientem a dobrou zábavou. Rezervace na telefonu 733 667 075.