tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Vzdělávání

Vzdělávání ve městě Zbýšov

> Mateřská škola
> Základní škola
> Základní umělecká škola
> Knihovna

Mateřská škola

Mateřská škola Permoníček se nachází téměř uprostřed města Zbýšova, nedaleko základní školy a školní jídelny a je obklopena zahradou. Prostory jsou upraveny pro bezpečný a pohodlný pobyt dětí a splňují hygienické, technické normy, platné pro provoz předškolních zařízení. Mateřská škola je 6-třídní s celodenním provozem a její součástí je detašované pracoviště v budově ZŠ na Masarykově ulici 188.

zřizovatel: Město Zbýšov

adresa: Školní 412, 664 11 Zbýšov

telefon: +420 546 431 225

IČO: 71007636

web: http://www.mspermonicek.cz/

email: mspermonicek@seznam.cz

 

Základní škola

Základní škola Zbýšov je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 600 žáků. Žáci se učí ve dvou školních budovách. V budově školy na Masarykově ulici je šest tříd od 3. do 5. ročníku a školní družina se dvěma odděleními. K pohybovým a pracovním aktivitám žáci využívají prostory školní zahrady a sokolské hřiště. V budově na Komenského ulici jsou třídy 1. a 2. ročníku a všechny třídy 2. stupně.

zřizovatel: Město Zbýšov

adresa: J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov

telefon: +420 546 431 224 (budova na ul. Komenského)

telefon: +420 546 431 346 (budova na ul. Masarykova)

web: http://www.zs-zbysov.cz/

email: zs.zbysov@tiscali.cz

 

základní škola ve Zbýšově

 

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Oslavany patří mezi nejstarší umělecké školy na okrese Brno-venkov. Byla založena v roce 1946 původně jako hudební škola s výukou hry na klavír a na housle. Výuka se postupně rozšiřovala až do dnešní podoby. 1. 1.1996 byla zrušena samostatná ZUŠ ve Zbýšově a byla organizačně připojena k oslavanské škole jako pobočka. Cílem školy je poskytnout žákům základy estetického vzdělání a současně se podílet na kulturním životě města a okolních obcí.

adresa 1: nám. 13. prosince 12, 664 12 Oslavany

adresa 2: Masarykova 79, Zbýšov u Brna 664 11 (pobočka Zbýšov)

telefon: +420 605 258 884 (ředitelka)

telefon: +420 731 155 683 (zástupkyně ředitelky)

telefon: +420 731 155 682 (hospodářka)

IČO: 44946775

web: http://www.zusoslavany.cz/

email: zus.oslavany@quick.cz

 

Knihovna

Městská knihovna Zbýšov umožňuje absenční i prezenční půjčování knih a časopisů, ústní zodpovídání dotazů (Bibliograficko-informační služby), výměnný fond, meziknihovní výpůjční službu, donáškovou službu imobilním čtenářům, rezervování knih, balení knih, pořádání besed, přednáše a dalších akcí pro veřejnost.

zřizovatel: Město Zbýšov

adresa: Jiráskova 540, Zbýšov u Brna 664 11

telefon: +420 546 431 320

web: http://knihovnazbysov.webnode.cz/

online katalog: Knihovna – katalog

email: knihovna.zbysov@tiscali.cz