tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001050

 

Celkové výdaje projektu: 3 088 374,00  Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 088 374,00 Kč

Účast státního rozpočtu/dotace: 2 161 861,80 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů ve městě Zbýšov a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

 

Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů ve městě Zbýšov a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

V souvislosti s akcí dojde k modernizaci místního informačního systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.
V rámci projektu bude instalována následující infrastruktura: Vysílací ústředna Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248 – Stavba stojí na p. č. 1/1.