tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty – Zbýšov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014724

Celkové výdaje projektu: 2 057 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 057 000,- Kč

Účast fondů EU: 1 748 450,- Kč

Účast státního rozpočtu: 205 700,- Kč

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů a pořízení nástrojů komunikace s veřejností, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle města Zbýšov dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti dopravní infrastruktury (dopravní a informační značení), technické infrastruktury (veřejné osvětlení), veřejného prostranství (veřejná zeleň), veřejných pohřebišť, volnočasových aktivit, a komunikace s občany ve městě Zbýšov.

Cíle projektu: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.