tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

MŠ – rozšíření kapacity

Strategické projekty města

Zbýšov, MŠ – rozšíření kapacity

Nový pavilon bude sloužit jako mateřská škola, rozšiřující stávající mateřskou školu o 2 třídy dětí do 6 let. Plná kapacita nového pavilonu je 50 dětí ve věku 3 až 6 let. K pobytu mimo budovu bude sloužit stávající zahrada, která se s ohledem na navýšení počtu dětí rozšiřuje ve své spodní části. Součástí stavby jsou nová parkovací místa, chodníky, oplocení, terénní úpravy a vnitroareálové veřejné osvětlení.

Generální dodavatel stavby:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.

Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice

IČ: 28315049

Technický dozor investora, koordinátor BOZP:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Podsedky751/3, Brno 625 00

Ke stažení:

MŠ Zbýšov rozšíření kapacity – zastavovací situace [PDF, 209kB]

MŠ Zbýšov rozšíření kapacity – barevné řešení [PDF, 61kB]

Stavba „Zbýšov, MŠ – rozšíření kapacity“ byla podpořena z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 10 703 280,90 Kč,
projekt č.: 133D311000141