tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Zvýšení připravenosti JSDH

Zvýšení připravenosti JSDH Zbýšov k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU – Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001050

 

Celkové výdaje projektu: 8 012 953,00  Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 952 453,00 Kč

Účast státního rozpočtu/dotace: 7 157 207,70 Kč

Vlastní zdroje: 795 245,30 Kč

 

Projekt je zaměřen na naplnění specifického cíle 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, se zřetelem k riziku sucha v důsledku evidentních probíhajících klimatických změn. Předmětem projektu je zásadní posílení vybavení základní složky IZS, kterou je Jednotka SDH Zbýšov, pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů v důsledku působení extrémního sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

 Cíl 1 – Posílení technické infrastruktury JSDH Zbýšov na provádění záchranných a likvidačních prací se zřetelem posílení připravenosti a odolnosti pro adekvátní reakci na rizika vyplývající z extrémního sucha.

Cíl 2 – Posílení vybavení Jednotky SDH Zbýšov jako složky IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

Cíl 3 – Snížení rizika velkých materiálních škod a ohrožení života obyvatel v oblasti ohrožené důsledky extrémního sucha.

 Hlavní aktivitou je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3, terénní (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení VH (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

Vedlejší aktivity projektu: Výdaje na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci, Výdaje na zpracování zadávací dokumentace a výběrové řízení na dodavatele, Publicita.

 

Cílovými skupinami projektu jsou:

– občané, firmy a návštěvníci města Zbýšova a obcí v okruhu ORP Rosice

– občané, firmy a návštěvníci obcí náležejících do hasebního obvodu Rosice a sousedících hasebních
obvodů, kde jednotka SDH Zbýšov zasahuje dle platného PPP.

– orgány krizového řízení obcí, ORP a krajů a organizačních složek státu,

– složky IZS Jihomoravského kraje