tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Krizové řízení

Krizové řízení, ochrana obyvatestva

Organizační zařazení: přímá podřízenost starostovi města
referent: Ing. Bc. Jakub Dobšík (investiční oddělení) investice@mestozbysov.cz
tel.: 546 431 226

Definice

Krizové řízení se souhrnně zabývá činnostmi zaměřenými na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Základní představení

  • krizové řízení a ochrana obyvatel – Zákon 240/2000 Sb.
  • Integrovaný záchranný systém – Zákon 239/2000 Sb.
  • Požární ochrana – Zákon 133/1985 Sb.
  • hospodářská opatření pro krizové stavy – Zákon 241/2000 Sb.
  • povodňové plány – Zákon 254/2001 Sb.
  • ochrana utajovaných skutečností – Zákon 412/2005 Sb.
  • úkoly města na úseku obrany ČR – Zákon 222/1999 Sb.
  • centrální evidence válečných hrobů – Zákon 122/2004 Sb.

Aktuální informace

Ke stažení

BLACK OUT – příručka JMK pro mimořádné situace při výpadku elektrické energie
 Elektronická brožura (PDF, 1 MB) s popisem mimořádné situace dlouhodobého výpadku elektrické energie postihujícího velkou část území po delší dobu a jak se ne/zachovat při blackoutu.

JODID DRASELNÝ – základní informace najdete v letáku o jodidu draselném (PDF, 612 KB)

Portál krizového řízení pro JMK


Zde se souhrnně nacházejí důležité informace, příručky a odkazy, které potřebuje občan vědět o nastalé mimořádné události nebo krizové situaci v JMK.

Hasičský záchranný sbor JMK

Český hydrometeorologický institut

www.chmi.cz
Aktuální stav počasí, předpovědi, výstrahy, hydrologická situace, stav ovzduší apod.

Ministerstvo obrany

www.army.cz

Krajské vojenské velitelství Brno

www.kvv-brno.army.cz
Působnost KVV na teritorií JMK

Evidence válečných hrobů

www.valecnehroby.army.cz/Evidence/
Působnost KVV na teritorií JMK

 

SOUBOR – Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie (PDF, 1 MB)