tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Obecně závazné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2016 [PDF, 7MB], o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2015 [PDF, 3MB], o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 2/2014 [PDF, 1MB], o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Nařízení města Zbýšov č. 1/2014 [PDF, 1MB], o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 3/2011 [PDF, 1MB], kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2011 [PDF, 622kB], kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 12/2008 [PDF, 2MB], o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zbýšova

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 10/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 9/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 8/2008 [PDF, 2MB], o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 7/2008 [PDF, 2MB], o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2001 [PDF, 622kB], o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů