tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Obecně závazné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2021[PDF, 1,18MB], o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2020 [PDF, 269kB], kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2020 [PDF, 284kB],o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 8/2019 [PDF, 192kB], kterou zrušuje OZV č. 10/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 7/2019 [PDF, 192kB], kterou zrušuje OZV č. 9/2008 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 6/2019 [PDF, 192kB], kterou se zrušuje OZV č. 8/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 5/2019 [PDF, 384kB], o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 4/2019 [PDF, 320kB], o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 3/2019 [PDF, 196kB], kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2019 [PDF, 194kB], kterou se zrušuje OZV č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2019 [PDF, 281kB], o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2018 [PDF, 224kB], o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 6/2017 [PDF, 207kB], o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 5/2017 [PDF, 224kB], o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 4/2017 [PDF, 192kB], o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 3/2017 [PDF, 997kB], o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2017 [PDF, 194kB], kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2017 [PDF, 500kB], o zrušení městské policie ke dni 28. 2. 2017

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2016 [PDF, 7MB], o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2015 [PDF, 3MB], o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 2/2014 [PDF, 1MB], o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Nařízení města Zbýšov č. 1/2014 [PDF, 1MB], o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 3/2011 [PDF, 1MB], kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2011 [PDF, 622kB], kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 12/2008 [PDF, 2MB], o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zbýšova

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 10/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 9/2008 [PDF, 1MB], o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 8/2008 [PDF, 2MB], o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 7/2008 [PDF, 2MB], o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2001 [PDF, 622kB], o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů