tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Rozpočet města

Rozpočty města Zbýšova a jejich plnění:

2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 2022-2024 [PDF, 734kB]

Návrh rozpočtu města na rok 2021 [PDF, 2,41MB]

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 [PDF, 734kB]

Rozpočet města na rok 2021 [PDF, 1,88MB]

Plnění rozpočtu města za 1 až 3/2021 [PDF, 2,33MB]

Rozpočtové opatření č.1/2021 [PDF, 278kB]

Zůstatky účtů města k 31.3.2021 [PDF, 74kB]

Rozpočtové opatření č.2/2021 [PDF, 279kB]

Rozpočtové opatření č.3/2021 [PDF, 278kB]

Rozpočtové opatření č.4/2021 [PDF, 3,36MB]

Plnění rozpočtu města k 30.6.2021 [PDF, 3,01MB]

Zůstatky účtů města k 30.6.2021 [PDF, 190kB]

Rozpočtové opatření č.5/2021 [PDF, 284kB]

Schválený závěrečný účet města za rok 2020 – textová část [Zip, 8,36MB]

Schválený závěrečný účet města za rok 2020 – výkazy [Zip, 880kB]

Schválený závěrečný účet města za rok 2020 – audit [Zip, 7,63MB]

2020

Schválený rozpočet města na rok 2020 [PDF, 2,17MB]

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města 2021 až 2023 [PDF, 744kB]

Plnění rozpočtu města za 1 až 3/2020 [PDF, 1,76MB]

Zůstatky účtů města k 31.3.2020 [PDF, 316kB]

Rozpočtové opatření č.1/2020 [PDF, 561kB]

Rozpočtové opatření č.2/2020 [PDF, 500kB]

Schválený závěrečný účet města za rok 2019 [ZIP, 24,2MB]

Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2020 [PDF, 2,11MB]

Zůstatky účtů 30.6.2020 [PDF, 320kB]

Rozpočtové opatření č.3/2020 [PDF, 672kB]

Plnění rozpočtu města za 1 až 9/2020 [PDF, 2,10MB]

Zůstatky účtů města k 30.9.2020[PDF, 312kB]

Rozpočtové opatření č.4/2020 [PDF, 484kB]

Rozpočtové opatření č.5/2020 [PDF, 505kB]

Plnění rozpočtu za rok 2020, rozpočet 2021 [PDF, 2,38MB]

Zůstatky účtů města k 31.12.2020 [PDF, 314kB]

2019

Rozpočtové opatření č.10 2019 [PDF, 283kB]

Zůstatky účtů města k 31.12.2019 [PDF, 311kB]

Plnění rozpočtu města za rok 2019 [PDF, 2,28MB]

Rozpočtové opatření č. 9 2019 [PDF, 286kB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 [PDF, 2,25MB]

Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2020 [PDF, 588kB]

Rozpočtové opatření č. 8 2019 [PDF, 588kB]

Zůstatky účtů Města Zbýšova k 30.09.2019 [PDF, 307kB]

Plnění rozpočtu Města Zbýšova k 30.9.2019 [PDF, 2,2MB]

Rozpočtové opatření č. 7 2019 [PDF, 286kB]

Rozpočtové opatření č. 6 2019 [PDF, 283kB]

Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019 [PDF, 320kB]

Zůstatky účtů města k 30. 6. 2019 [PDF, 320kB]

Rozpočtové opatření č. 5 2019 [PDF, 284kB]

Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 [Zip, 13,5MB]

Rozpočtové opatření č. 4 2019 [PDF, 284kB]

Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2018 [Zip, 13,7MB]

Rozpočtové opatření č. 3 2019 [PDF, 284kB]

Zůstatky účtů města k 31. 3. 2019 [PDF, 336kB]

Plnění rozpočtu města za 1 až 3 2019 [PDF, 2,31MB]

Rozpočtové opatření č. 2 2019 [PDF, 284kB]

Rozpočtové opatření č. 1 2019 [PDF, 284kB]

Schválený rozpočet města Zbýšova pro rok 2019 [PDF, 500kB]

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova 2020 až 2022 [PDF, 215kB]

Návrh rozpočtu Města Zbýšova pro rok 2019  [PDF, 84KB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova 2020-2022  [PDF, 215KB]

2018

Plnění rozpočtu města za rok 2018 [PDF, 2,1MB]

Zůstatky účtů města k 31.12.2018 [PDF, 313kB]

Rozpočtové opatření č.6 2018 [PDF, 280kB]

Rozpočtové opatření č.5 2018.  [PDF, 284KB]

Zůstatky účtů města k 30.9.2018. [PDF, 315KB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova k 30.9.2018. [PDF, 2MB]

Rozpočtové opatření č.4 2018. [PDF, 483KB]

Rozpočtové opatření č.3 2018. [PDF, 588KB]

Rozpočtové opatření č.2 2018. [PDF, 462KB]

Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2018. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 30. 6. 2018. [PDF, 321KB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova k 31.3.2018. [PDF, 2MB]

Zůstatky účtů města k 31. 3. 2018. [PDF, 338KB]

Rozpočtové opatření č.1 2018. [PDF, 554KB]

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 až 2021 [PDF, 752KB]

Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2018. [PDF, 2MB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 až 2021 [PDF, 732KB]

Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2018 [PDF, 1,72MB]

Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 2. část [ZIP, 5,4MB]

Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 1. část [ZIP, 4,2MB]

Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017 [ZIP, 9,6MB]

2017

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2017. [PDF, 2MB]

Zůstatky účtů města k 31. 12. 2017. [PDF, 770kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za období 1-9 2017. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 30. 9. 2017. [PDF, 320kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za období 1-6 2017. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 30. 6. 2017. [PDF, 336kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za období 1-3 2017. [PDF, 2MB]

Zústatky účtů města k 31. 3. 2017. [PDF, 330kB]

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2020. [PDF, 2MB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2017. [PDF, 2MB]

2017 – rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2017. [PDF, 461kB]

Rozpočtové opatření č. 2/2017. [PDF, 453kB]

Rozpočtové opatření č. 3/2017. [PDF, 445kB]

Rozpočtové opatření č. 4/2017. [PDF, 454kB]

Rozpočtové opatření č. 5/2017. [PDF, 581kB]

Rozpočtové opatření č. 6/2017. [PDF, 561kB]

Rozpočtové opatření č. 7/2017. [PDF, 518kB]

Rozpočtové opatření č. 8/2017. [PDF, 514kB]

2016

Schválený Závěrečný účet města za rok 2016. [PDF, 112KB]

Hospodaření Města Zbýšova za rok 2016 [PDF, 84kB]

Inventarizační zpráva za rok 2016 [PDF, 2MB]

Příloha DSO [PDF, 30KB]

Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2016 [PDF, 54KB]

Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady [PDF, 124KB]

Příloha ZŠ Zbýšov 2016 [PDF, 40KB]

Rozvaha – bilance 2016 [PDF, 101KB]

Výkaz pro hodnocení plnění prozpočtu 2016 [PDF, 187KB]

Zavěreční účet za rok 2016 [PDF, 112KB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 [PDF, 7MB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2016 [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 31. 12. 2016. [PDF, 327kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2016 – 1 až 9. [PDF, 2MB]

Zústatky účtů města k 30. 9. 2016. [PDF, 313kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2016 v měsících leden až červen. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 30. 6. 2016. [PDF, 330kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2016. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 31. 3. 2016. [PDF, 326kB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2016. [PDF, 2.2MB]

2015

Schválený Závěrečný účet města za rok 2015. [PDF, 113KB]

Stavy účtů města k 31. 12. 2015. [PDF, 317kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2015. [PDF, 2MB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova pro rok 2015 za období 1-9. [PDF, 2MB]

Stavy účtů města k 30. 9. 2015. [PDF, 346kB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova pro rok 2015. Stavy účtů k 30. 6. 2015. [PDF, 2.0MB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova pro rok 2015. Stavy účtů k 31. 3. 2015. [PDF, 2.1MB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2015 [PDF, 2.2MB]

2008-2014

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2014 [PDF, 1.7MB]

Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2014 [PDF, 2.2MB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2013 [PDF, 1.7MB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2012 [PDF, 1.6MB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2011 [PDF, 131kB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2010 [PDF, 126kB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2009 [PDF, 32kB]

Rozpočet města Zbýšova pro rok 2008 [PDF, 102kB]