tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Územní plán

Územní plán města Zbýšov

 

Povodňový plán města

Územní plán [PDF, 334kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 417kB]

Územní plán – změna č. 1 [PDF, 2MB]

Územní plán – změna č. 2 [PDF, 6MB]

——————————————-

Základní členění území [PDF, 971kB]

Hlavní výkres [PDF, 1.5MB]

Doprava [PDF, 1.4MB]

Zásobování vodou [PDF, 1.1MB]

Odkanalizování [PDF, 1MB]

Energetika, spoje [PDF, 746kB]

Veřejně prospěsné stavby [PDF, 886kB]

Koordinační výkres část A [PDF, 2.2MB]

Koordinační výkres část B [PDF, 1.2MB]

Širší vztahy [PDF, 1.2MB]

Zábor ZPF [PDF, 743kB]