tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Volby 2018

Informace Ministerstva vnitra, MěU a KÚ JmK k volbám do zastupitelstev obcí

Zápis zasedání ze dne 31. 10. 2018. [PDF, 400kB]

Příloha k zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce [PDF, 0,98 MB]

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce str. 4-7 [PDF, 1,96 MB]

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce str. 1-3 [PDF, 1,68 MB]

Oznámení o době a místu konání voleb  do Zastupitelstva města Zbýšova
ve dnech 5. a 6. října 2018 [PDF, 228 kB]

Pozvánka na 1. zasedání OVK ve středu dne 12. 9. 2018 [PDF, 350 kB]

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí [PDF, 45 kB]

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Zbýšova pro volební období 2018 až 2022 [PDF, 409 kB]

Vzory kandidátních listin, petice a prohlášení kandidáta [ZIP, 86 kB]

Seznam registračních úřadů v JmK pro volby do ZO 2018 [PDF, 48 kB]

Zveřejnění místa podání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova a kontaktní osoby pro přebíráni KL [PDF, 528 kB]

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů [PDF, 414 kB]

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do ZO v roce 2018 [PDF, 600 kB]

Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 442 kB]

Informace o počtu podaných KL [PDF, 456 kB]

Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 454 kB]

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro 9 volebních stran [ZIP, 197 kB]

Oznámení termínu losování pořadí stran na HL0001 [PDF, 483 kB]

Jmenný seznam kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova 5. a 6. října 2018 [PDF, 99 kB]

Protokol o losování pořadí volebních subjektů [PDF, 87 kB]