tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Zastupitelstvo města

 

Seznam členů Zastupitelstva města Zbýšova, zvolených ve dnech 10. a 11. 10. 2014 na období 2014 až 2018 

Dalibor Chatrný

JUDr. Zdeněk Chmelíček, člen RM

Ivan Izsóf

Mgr. Jaroslav Kotačka

MUDr. Veronika Kovář Matejová

Mgr. Martin Leikep

Daniel Morávek

Bc. Josef Nedvěd

Ing. Jan Nekuža

Ludmila Radilová

Mgr. Zdeňka Sovová, členka RM

MUDr. František Ševčík, místostarosta

Vratislav Široký, starosta

Martina Švancarová

Martin Všetečka, člen RM

 

Seznam členů Zastupitelstva Města Zbýšova zvolených ve dnech 15. a 16. 10. 2010 na období 2010 až 2014:
Hana Čermáková, členka rady města
Ing. Bc. Leoš Horák
Dalibor Chatrný
JUDr. Zdeněk Chmelíček, člen rady města
Mgr. Martin Leikep
Mgr. Miloslav Liška
MUDr. Veronika Matejová
Daniel Morávek
Ludmila Radilová
František Sékora
Mgr. Zdeňka Sovová, členka rady města
Vratislav Široký, starosta
MUDr. František Ševčík, místostarosta
Martina Švancarová
Martin Všetečka
po Mgr. Liškovi (do 30.04.2012)
Pavel Štěpánek
po Františku Sékorovi (od 15.10.2012)
Bc. Josef Nedvěd