tlačítko návratu na úvodní stránku  Úvod

Zastupitelstvo města

Seznam členů Zastupitelstva města Zbýšova, zvolených ve dnech 05. a 06. 10. 2018 na období 2018 až 2022 

 

Mgr. Markéta Cendelínová

Ing. Jakub Dobšík

Dalibor Chatrný

Mgr. Jaroslav Kotačka

Ondřej Kubiš

Jaromír Lakomý

Bc. Martin Leščinský

Bc. Josef Nedvěd

Ing. Jan Nekuža

Mgr. Zdeňka Sovová, členka RM

MUDr. František Ševčík, místostarosta

Vratislav Široký, starosta

Martina Švancarová, členka RM

Mgr. Jiří Urbánek

Miroslav Vespalec

Martin Všetečka, člen RM

MUDr. Irena Zelníčková

 

Seznam členů Zastupitelstva města Zbýšova, zvolených ve dnech 10. a 11. 10. 2014 na období 2014 až 2018
Dalibor Chatrný
JUDr. Zdeněk Chmelíček, člen RM
Ivan Izsóf
Mgr. Jaroslav Kotačka
MUDr. Veronika Kovář Matejová
Mgr. Martin Leikep
Daniel Morávek
Bc. Josef Nedvěd
Ing. Jan Nekuža
Ludmila Radilová
Mgr. Zdeňka Sovová, členka RM
MUDr. František Ševčík, místostarosta
Vratislav Široký, starosta
Martina Švancarová
Martin Všetečka, člen RM

 

Seznam členů Zastupitelstva Města Zbýšova zvolených ve dnech 15. a 16. 10. 2010 na období 2010 až 2014:
Hana Čermáková, členka rady města
Ing. Bc. Leoš Horák
Dalibor Chatrný
JUDr. Zdeněk Chmelíček, člen rady města
Mgr. Martin Leikep
Mgr. Miloslav Liška
MUDr. Veronika Matejová
Daniel Morávek
Ludmila Radilová
František Sékora
Mgr. Zdeňka Sovová, členka rady města
Vratislav Široký, starosta
MUDr. František Ševčík, místostarosta
Martina Švancarová
Martin Všetečka
po Mgr. Liškovi (do 30.04.2012)
Pavel Štěpánek
po Františku Sékorovi (od 15.10.2012)
Bc. Josef Nedvěd